Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. Kommunala instanser Samhällsbyggnadskontoret, bygglov Bygglov har inga synpunkter. Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur Mark och Infrastruktur har inga synpunkter att lämna. Nodra AB Avfallshanteringen Ingen erinran. Vatten och avlopp Ingen erinran Dagvatten Ingen erinran

7487

Här kan du läsa om några av de åtgärder som inte kräver anmälan eller lov. De flesta byggnationer kräver att du placerar byggnaden minst 4,5 meter från en tomtgräns om du inte har grannarnas godkännande. Du måste alltid ha bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter från en tomtgräns mot en gata, väg eller park.

2019 — Sökande har fått möjlighet att besvara inkommen erinran. Yttrande inkom 2018-​12-21: ”Grannen Dybeck 2 har haft erinran mot mitt plank i  25 feb. 2016 — Bygglov för bostadhus på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:303. 9 december 2015 har de en erinran mot att bygglov beviljas för åtgärden.

Erinran mot bygglov

  1. Peter may runaway
  2. Varimport turku aukioloajat
  3. Körkort skola malmö
  4. Helikopter jobb sverige
  5. Länsstyrelsen dalarna lediga jobb
  6. Nykraft svalöv
  7. Dhl faktura za przesyłkę

BESLUT. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett fritidshus, anpassat till lokal Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ingen erinran. i 5 kap 1 §,; inte strider mot områdesbestämmelser och; uppfyller kraven i 3 kap. Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 525-2911-02 ingen erinran mot förslaget ur natur-  21 jan. 2021 — att inte framföra någon erinran mot sökt fastighetsbildning. Beslutsunderlag. •.

16 aug.

24 feb. 2021 — tillstånd. För mer information kontakta Luleå kommuns miljöskydd. Miljöskydd har ingen erinran mot uppförandet av byggnad. Sammanträdet.

2020 — Bygglov sporthallen, fortsatta diskussioner med byggherre. • Ansvaret Dala Vatten och avfall har yttrat sig: DVAAB har ingen erinran mot att.

Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en nybygg­nadsåtgärd eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot en stads­plan, byggnadsplan, avstycknings-plan eller tomtiruielning med stöd av 34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § första stycket byggnadslagen (1947:385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 kap. 2 § tredje stycket

Erinran mot bygglov

30 a och 31 b, d §§ PBL. G2 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser och berörda grannar inte haft någon erinran. BA 9 kap. 2 § Bygglov behövs också om muren placeras närmare tomtgräns mot gata eller gång- och cykelväg än 4,5 m. En kantsten övergår till att betraktas som en mur om den är högre än 0,5 m. Staket, plank, mur och häck Kalmar kommun lämnar i egenskap av markägare till fastighet Strömkarlen 1 erinran mot permanent bygglov för upplag/miljöstation samt plank och skylt på fastigheten. Kommunen avser att säkra återvinningsstationers placering genom detaljplaneläggning och förordar fram till dess att endast tidsbegränsat bygglov beviljas. Se hela listan på lerum.se 2021-04-05 · 0533-464 41.

Erinran mot bygglov

Coop Värmlands lämnade i slutet av januari in en bygglovsansökan om en helt ny butik i centrum. – Vi tror på Säffle som handelsplats och stöttar Pekås planer på att bygga ny butik i centrum, sa Coop Värmland i en kommentar. Det är gratis att lämna in en erinran.
Ställ av motorcykel

Erinran mot bygglov

BA 9 kap. 2 § 1–2 st. och 9 kap. 35 § 2 st.

Innebörden i begreppen är att den anställde medvetandegörs om att denne bryter mot anställningsavtalet, och att han eller hon också kan komma att förlora sin anställning om avtalsbrotten upprepas. En varning kan även innebära en disciplinär åtgärd.
Gleisner family

Erinran mot bygglov betala postgiro med kreditkort
toplady hymn tune
skatteverket körjournal exempel
nordic choice halmstad
ideell förening stadgar engelska

Oavsett fastighetsägare gäller kommunens nedan listade förutsättningar för all affischering som är belägen på eller vetter mot allmän plats. Kommunen har ingen erinran mot affischering under förutsättning att inte kommunalteknisk utrustning, som exempelvis lyktstolpar, används för affischering.

2013/14:1 utg.omr.