Hur ska texten avslutas? Gör en grov struktur eller planering. Ibland är den grundläggande strukturen redan bestämd, men du behöver alltid ta ställning till hur mycket du skriver om något och i vilken ordning. Sedan kan du göra en mer detaljerad disposition. Ett förslag finns nedan. Formulera, dvs. börja skriva.

6436

Skillnaden mellan referat och citat är att citat är ett stycke ordagrann redovisning av en annan text eller utsaga, medan referatet däremot återger den i en annan 

Tänk dig att du läser en intressant artikel, och sedan berättar om den för en kompis. Det är ungefär ett muntligt referat. Du får inte uttrycka några egna åsikter i ett referat. Att skriva referat.

Hur man skriva en referat

  1. The esports writer
  2. Gava foretag

Allmänna skrivtips Det finns vissa tips som är bra att tänka på, oavsett vilken typ av text man skriver. Det gäller både struktur, innehåll och språkbruk. Nedan följer några av de viktigaste sakerna att tänka på, och även en del exempel. Sist i texten finns en checklista som är bra att titta på när du … Jag har nyligen jobbat en del med referat och uppsatser, men efter att ha skrivit några av varje har jag plötsligt kommit att fundera över några saker. Frågor - Ska rubriken för ett referat vara densamma som rubriken för den text rom man gör referatet av, eller ska den ha en egen rubrik? När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s.

Bra att utgå från är om det svarar på frågorna: vad, när, hur, vem, varför. Du ska nu skriva ditt referat genom att formulera om stödorden till dina ord och meningar. Texten ska likna det referat vi läste som exempel.

Bokreferat, parafras och litteraturöversikt. - likadana: man skriver med hjälp av befintlig litteratur, ingen empirisk del. - parafras: en textnära genomgång av någon 

I den här filmen ger vi dig tips på hur man skriver ett reportage. Ett reportage är besläktat med nyhetsartikeln, men är ofta mer målande och berättande. Vi går igenom hur man hänvisar till källor genom referatmarkörer eller citat i objektiva texter, eller referat. Du får också veta varför det är så viktigt att vara tydlig med vem som säger vad, och varifrån fakta i texten kommer.

Hur man skriva en referat

Sedan övar vi på att skriva ett referat. Först skriver vi ett referat tillsammans. Sedan ska du ta med en artikel hemifrån och skriva ett referat på egen hand. Vi skriver allt i skolan, så det är ingen läxa. undersöka hur en grupp på 20 elever, som just börjat kursen Svenska 1 på ett yrkesförberedande program, klarar att skriva genren referat efter given instruktion.

Hur man skriva en referat

Att upprätta en mall för transkribering är alltså inte lämpligt men några Upprätta principer för hur du markerar betoningar, pauser, skratt, etc. och ange vilka tänkt göra en analys av intervjun kan det räcka med att du skriver et En uppgift som beskriver hur man skriver ett referat.
Kommunal arbetsloshetskassa

Hur man skriva en referat

Exempelvis: ”Partisystemet i Japan.” Observera  Vad gör en text akademisk?

Först skriver vi ett referat tillsammans.
Kopa lastpallar uppsala

Hur man skriva en referat holland order express
högskoleförordningen examination
grammatik övningar online
svenskt samtida måleri
erythema migrans differentialdiagnos

Titta på alla de här tre filmerna. Det är en lärare som beskriver exakt hur man gör när man skriver en sammanfattning. Alla filmerna hör ihop. Att sammanfatta 

Hur är det med källhänvisningen samt citat tecken. Hur gör man? Man tar ut Att citera innebär att man skriver av något ordagrant. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när. Innan man börjar skriva ett referat måste man ha läst källtexten så noga att man förstår vad författaren vill ha sagt. Försök formulera vad huvudtanken med texten är  Vad ska det stå i inledningen?