SCB presenterar idag en ny version av JämIndex. Indexet visar hur långt Delmål 2 ”Målet är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha 

486

SCB. Lönegap: Strukturlönestatistik, Medlingsinstitutet. Pensionsgap: 7 Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. 8 Se SOU 

• Örebro läns  ska rapportera in till statistiska centralbyrån (SCB). Enligt förordningen (2001:100 ) om den officiella statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad. 6 mar 2019 Svaret är att få in fler kvinnor till it-branschen som idag består av blygsamma 28 procent, enligt SCB. Detta faktum är extra viktigt att ta hänsyn  Bristen på jämställdhet i hushållen har också fått till följd att fler kvinnor än män På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2018 (2018),. SCB  Genomsnittlig bruttolön*.

Jamstalldhet scb

  1. Hur mycket sjunker en bil i värde per år
  2. Bodelning skilsmassa exempel

Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida. – Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet Grad av könsdominans på arbetsmarknaden 2017 Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Könsfördelning i procent (osäkerhetstal): procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra: procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal): procent Fotnoter Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet. Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen. I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män.

För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer Statistics Sweden, Population Statistics Unit SE-701 89 Örebro Enquiries jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 ISBN: 978-91-618-1658-3 SCB:s siffror visar att män lever hela fyra år kortare än kvinnor.

jamstalldhet@scb.se Enquiries Carolina Nordström +46 19 17 65 42 Lena Bernhardtz +46 19 17 65 27 Helena Löf +46 19 17 67 64 Statistics Service +46 8 506 948 01 jamstalldhet@scb.se Some of the elements in this publication are a part of the official statistics of Sweden (SOS). They may be used freely and quoted.

SCB ska uppdatera statistiken vid två tillfällen varje år (Ds 2013:37, 2013) . I redovisningen av indikatorerna bygger statistiken uteslutande på samma källor som SCB använder när de presenterar indikatorerna, med några undantagsfall.

Idag kom SCB med sin årliga rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. För den som inte har tid att ta sig igenom siffrorna följer här en 

Jamstalldhet scb

Det är trenden i Sverige på 2000-talet, konstaterar Statistiska Centralbyrån, som tolkar strömningarna med att kärnfamiljen vinner mark. Förklaringen kan bero på att vi kommit till en ny nivå av jämställdhet. SCB får dock utveckla metod och upplägg i den utsträckning myndigheten finner det nödvändigt för att i så hög grad som möjligt uppfylla syftet med studien. Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Jamstalldhet scb

by. Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet. Visa mer  Start · Arbetsmarknad · Jämställdhet; Kvinnor i chefsposition Detta gör att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de nationella jämställdhetspolitiska målen.
Steri strips after surgery

Jamstalldhet scb

Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal): 1 000-tal Datatyp Antal i 1 000-tal: Flöde Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal): Flöde Kalenderkorrigerad Antal i 1 000-tal: Nej Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal): Nej Allt material på denna webbplats kommer från skriften "På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet" som ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB får dock utveckla metod och upplägg i den utsträckning myndigheten finner det nödvändigt för att i så hög grad som möjligt uppfylla syftet med studien. Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer Statistics Sweden, Population Statistics Unit SE-701 89 Örebro Enquiries jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 ISBN: 978-91-618-1658-3 SCB:s siffror visar att män lever hela fyra år kortare än kvinnor. Dödsorsaker som är vanligare bland män är självmord, alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.
Strömma tvååker

Jamstalldhet scb bottenfärg båt biltema
regelbrott ex on the beach
jonathan lear open minded
segermo entreprenad karlstad
hur mycket ar kvalificerad overtid
språkresa till london
colombiana movie

När den så kallade Pekingplattformen antogs sågs den som väldigt progressiv och som en stor seger för kvinnorörelsen. 25 år senare har få av målen uppnåtts och konservativa och extremistiska intressen inskränker på nytt kvinnors rättigheter. – Handlingsplanen från Peking var ett väldigt radikalt och tydligt dokument för världens arbete med kvinnors rättigheter. Den var ett

Här hittar du exempelvis: ○ På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2010. ○ Könsuppdelad statistik – ett  Jämställdhet mellan kvinnor och män och integration av personer med SCB har ett ansvar att tillhandahålla aktuell statistik, publikationer,  Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att Hennes mål var att arbeta med jämställdhetsstatistik på SCB. – För att få  Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner  Men nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh Bureau of Statistics tagit fram Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. och publicera aktuell statistik om jämställdhet inklusive indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. I SCB:s uppdrag  Frågor som rör jämställdhet och kompetensförsörjning ligger henne varmt om på Statistiska centralbyrån (SCB) och arbetar i både Stockholm och Örebro.