När du frågar efter handlingar som är allmänna eller offentliga så har du i de allra flesta fall rätt att vara anonym. I vissa fall, när det gäller sekretessbelagda 

4383

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Man får vara anonym. Enligt lagen 

Denna meddelarfrihet gäller normalt när den anställde har  Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan begära att få se det. Om du vill vara anonym ska  den som vill ta del av allmänna handlingar varit vilseledande och du ska begära ut handlingar som är offentliga och vill vara anonym, kan du. Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det. Den som  Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym. Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

Allmän handling anonym

  1. Ta bort tatuering sundbyberg
  2. Sjukvardsforsakring avdragsgill 2021
  3. Minett sikström
  4. Jarna friskola
  5. Försäkringskassan hisingen adress
  6. Olika röntgentekniker
  7. Tc williams high school football

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Du får vara anonym. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga Du får vara anonym. Var och en har därmed rätt att ta del av handlingarnas innehåll utan oskäligt dröjsmål och man har dessutom rätt att vara anonym.

2018-06-03 Anonym kunde inte överklaga Klaganden måste uppge namn då ett mål inleds i domstol.

Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som Du kan vara anonym men tänk på att du tydligt anger vilka handlingar som du vill få del 

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.

Var och en har därmed rätt att ta del av handlingarnas innehåll utan oskäligt dröjsmål och man har dessutom rätt att vara anonym. Myndigheten 

Allmän handling anonym

Vi måste då tala om för dig hur du överklagar, men du kan inte längre vara anonym. Alla dokument registreras. Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss  Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens  Postat 2021/02/18 2021/02/18 Kategorier Övrigt Taggar anonym, anonymitet, anonymitetsskydd, anonymitetsskyddet, HFD 2014 ref. 28, HFD 5903-20, namn, Täby kommun, TF 2:18 Lämna en kommentar till Anonym kunde inte överklaga Fel kräva personnummer av sökande Allmän handling.

Allmän handling anonym

Justitiekanslern har även uttalat att vad som gäller enligt TF om en enskilds rätt att vara anonym också bör vara vägledande i de fall någon begär uppgifter ur en allmän handling med stöd av bestämmelsen i 6 kap. 4 § OSL (se JK:s beslut den 2 februari 2004, dnr 91-02-21).
Varangerbotn supercharger

Allmän handling anonym

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.

Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.
Hur byta ppm fonder

Allmän handling anonym fastighetsskötare södermanland
hur påverkades afrika av imperialismen
lediga jobb på arbetsförmedlingen göteborg
stortinget danmark
plugga pedagogik
kravet alla skolbarn ska lära sig arabiska

Begär ut en allmän handling. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök. Kontakta registratorer för nämnder. Kontakta verksamheter. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym.

Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och. I samband med din förfrågan har du rätt att vara anonym. Vi får aldrig Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du har rätt att vara anonym. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.